Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các Ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo cán bộ công đoàn qua các thời kỳ cùng 393 đại biểu chính thức đại diện cho trên 291.000  đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị xã hội của tỉnh. Các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ… góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ.

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn có bước phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 61.294 đoàn viên (vượt 207,3 % so với kế hoạch). Các hoạt động xã hội của công đoàn đã trở thành phong trào tự giác, nghĩa cử cao đẹp trong CNVCLĐ. Các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp, ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” được 26,688 tỷ đồng, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 21,785 tỷ đồng; làm mới, sửa chữa 507 ngôi nhà, hỗ trợ thăm hỏi ốm đau 1.367 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”,  phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; hướng mạnh về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Phấn đấu trong 5 năm kết nạp mới 50.000 đoàn viên và thành lập mới 300 công đoàn cơ sở trở lên; đến cuối nhiệm kỳ có 70% trở lên số doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam, thành lập được công đoàn cơ sở và tập hợp được 90% trở lên công nhân, lao động trong các doanh nghiệp vào tổ chức công đoàn, phấn đấu 90% trở lên nữ đoàn viên, CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp…

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến tặng Bức trướng cho Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đai hội, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các cấp công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Các đồng chí nhấn mạnh, Đại hội cần tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình 5 năm qua, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của phong trào CNVCLĐ và tổ chức công đoàn tỉnh ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người lao động; tạo điều kiện để người lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn về kỹ năng và phương pháp công tác; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài nhà nước…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN Trần Văn Thuật tặng Bức trướng cho Đại hội.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh; Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến đã tặng Đại hội Bức trướng với nội dung: “Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát huy mạnh mẽ vai trò của giai cấp công nhân, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật tặng Đại hội Bức trướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam với nội dung: “Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.