Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Thị Thìn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Anh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có Giám đốc các sở, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng các đoàn kiểm tra về công tác GPMB các dự án đầu tư.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công 10 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai đợt cao điểm GPMB thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 10 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các chủ đầu tư nên tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án đầu tư công 10 tháng đầu năm 2017 do tỉnh quản lý đã đạt được những kết quả tích cực so với kế hoạch và so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá trị khối lượng thực hiện của các dự án đạt 4.502 tỷ đồng, bằng 65,3% kế hoạch, giải ngân đến ngày 30/10/2017 đạt 4.908 tỷ đồng, bằng 71,2% kế hoạch. Đồng thời đã khởi công một số dự án lớn, quan trọng sử dụng vốn đầu tư công như: Tuyến đường bộ ven biển nối T.P Sầm Sơn với KKT Nghi Sơn, tuyến đường từ QL 1A đi Cảng Nghi Sơn – KKT Nghi Sơn (đoạn từ QL 1A đến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn) và hoàn thành, đi vào sử dụng một số dự án đầu tư công khác, góp phần tích cực vào kết quả huy động vốn trên địa bàn và tăng trưởng kinh tế của tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung của báo cáo, các ý kiến tập trung thảo luận về những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đó là: công tác chuẩn bị thực hiện dự án đối với một số chương trình, dự án còn chậm; một số dự án có số dư vốn tạm ứng lớn nhưng tiến độ hoàn ứng còn chậm và chưa có nhiều chuyển biển so với đầu kỳ làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tiến độ thực hiện của nhiều dự án chuyển tiếp còn chậm so với yêu cầu; việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tỉnh…

Đối với tình hình thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai đợt cao điểm GPMB thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cho rằng công tác GPMB chưa đạt kế hoạch, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, như: mối quan hệ phối hợp giữa chủ đầu tư và ban quản lý còn thiếu chặt chẽ; hồ sơ quản lý về đất đai không đầy đủ, không cập nhật biến động đất đai thường xuyên và không quản lý được những vụ việc mua bán, chuyển nhượng đất đai trái phép, do đó việc xác định nguồn gốc sử dụng đất là khó khăn, gây ảnh hưởng lớn đến công tác GPMB; việc xây dựng các khu tái định cư của các dự án thường chậm, cơ sở hạ tầng khu tái định cư không kịp thời…

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh luôn xác định đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, có yếu tố quyết định lớn đến nguồn thu của tỉnh; do vậy, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, từng ngành từng huyện có nhiều cố gắng triển khai có hiệu quả các chỉ đạo và đạt được một số kết quả tiến bộ, Thanh Hóa đứng thứ 10 so với cả nước về tiến độ giải ngân; song so với yêu cầu đặt ra vẫn còn chưa cao.

Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư cần có đánh giá kỹ, sát hơn về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công, làm rõ nguyên nhân các dự án đầu tư bị chậm tại giai đoạn nào, phân định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng đơn vị trong việc thực thi nhiệm vụ. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh nguyên nhân GPMB bị chậm thuộc trách nhiệm lớn của chủ đầu tư, UBND cấp huyện (cụ thể là Hội đồng GPMB cấp huyện). Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung vào 03 nhiệm vụ: đẩy mạnh đầu tư công, đẩy nhanh các thủ tục hành chính và tập trung GPMB.

Đồng chí cũng gợi mở hướng giải quyết, để đẩy mạnh đầu tư công cần xác định trách nhiệm về tiến độ thực hiện dự án là của chủ đầu tư (CĐT), đồng thời CĐT phải chủ động kiểm tra, giám sát công tác GPMB do các huyện thực hiện, có báo cáo UBND tỉnh khi vướng mắc; CĐT phải kiểm tra hoạt động của các Ban quản lý dự án, thực thi công vụ thông qua hợp đồng, thanh lý hợp đồng nếu Ban quản lý thực hiện không đúng yêu cầu. CĐT phải phát huy trách nhiệm cao trong công tác ứng vốn, sử dụng nguồn vốn. Giao Thanh tra tỉnh thanh tra trách nhiệm trong triển khai dự án liên quan đến: GPMB, thủ tục hành chính, quản lý dự án. Đối với các dự án của doanh nghiệp, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư  có báo cáo tình hình đầu tư công và đầu tư của các doanh nghiệp trước 05/12, làm rõ trách nhiệm của các CĐT.

Về công tác GPMB yêu cầu các ngành, các huyện, chủ đầu tư thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh, trong đó, phải thực hiện đúng việc công khai, minh bạch, có cam kết trách nhiệm giữa chủ đầu tư và huyện. Yêu cầu các ngành được giao kiểm tra công tác GPMB phải rất sâu sát. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại công tác kiểm tra GPMB của các đoàn, có báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2017. Yêu cầu UBND các huyện, thị, thành phố báo cáo tình hình tái định cư gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, tổng hợp tình hình quỹ đất tái định cư toàn tỉnh và xác định nhu cầu tái định cư.  Thống nhất thành lập Tổ GPMB huyện Tĩnh Gia, trong đó giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình GPMB trước ngày 05/12/2017.

Về thủ tục hành chính, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, GPMB. Trong trường hợp cấp huyện chậm giải quyết thủ tục hành chính, các sở báo cáo UBND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở, giải quyết một số vướng mắc cụ thể cho từng đơn vị, địa phương./.