Đồng chí Trần Duy Bình – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày dự thảo Đề án phát triển một số sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Đề án xác định mục tiêu chung là lựa chọn để phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm đẩy mạnh phát triển CNTT dựa trên thế mạnh của tỉnh, đưa công nghiệp CNTT tỉnh Thanh Hóa trở thành động lực phát triển kinh tế, kỹ thuật quan trọng, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Đề án cũng đưa ra danh mục các sản phẩm như: nhóm các sản phẩm phần cứng thu hút vào Thanh Hóa gồm sản xuất điện thoại thông minh, máy tính bảng, linh kiện điện tử, vỏ điện thoại, sản phẩm phụ trợ cho các nhà máy sản xuất công nghệ; nhóm các sản phẩm phần mềm khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện theo Đề án chính sách khoa học công nghệ gồm hệ thống phục vụ thương mại điện tử, hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ công tác giám sát từ xa mức độ ô nhiễm môi trường, phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ du lịch…; nhóm các sản phẩm ưu tiên trong các nhiệm vụ khoa học công nghệ như hệ thống kiểm soát phương tiện giao thông, hệ thống quản lý đỗ xe thông minh, phần mềm chuẩn đoán bệnh…  

Thảo luận tại Hội nghị, đa số các ý kiến đều cho rằng các sản phẩm đơn vị tư vấn lựa chọn là sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thuyết phục, đề nghị tư vấn nghiên cứu dựa trên những lợi thế của tỉnh để lựa chọn những sản phẩm có tính cạnh tranh tại thị trường Thanh Hóa nói riêng và các địa phương khác nói chung.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc xây dựng Đề án là đúng, bởi Thanh Hóa là tỉnh có rất nhiều lợi thế để phát triển ngành CNTT như  vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực về CNTT dồi dào cả về số lượng và chất lượng, cơ sở hạ tầng đầu tư phát triển ngành CNTT được tỉnh quan tâm… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ, tham khảo các ý kiến chuyên gia CNTT của Thanh Hóa để hoàn chỉnh Đề án. Đồng chí cũng đóng góp ý kiến cụ thể vào từng nội dung của dự thảo Đề án. Về mục tiêu chung, đến năm 2030, CNTT phải trở thành ngành có thế mạnh, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu của tỉnh, trở thành xu thế tất yếu, ứng dụng CNTT trong sản xuất và đời sống hằng ngày. Về mục tiêu cụ thể, cần tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, hỗ trợ khai thác các sản phẩm phần mềm, phần cứng; đồng thời cần xác định mục tiêu phân kỳ giai đoạn 2020 – 2030, các sản phẩm này phải thâm nhập cơ bản thị trường trong nước, sau năm 2030 phải xuất khẩu ra nước ngoài. Về lựa chọn các sản phẩm mũi nhọn, đồng chí gợi ý về các nhóm sản phẩm ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch, y tế, giáo dục; nhóm sản phẩm sáng tạo, có sự khác biệt, phục vụ đa số; phát huy những sản phẩm đã triển khai, đạt hiệu quả tại Thanh Hóa, từ đó xây dựng thành thương hiệu của Thanh Hóa… Đồng chí cũng đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, đưa ra các nhóm sản phẩm có dự báo tương lai, mang tính định hướng, có tính sáng tạo. Đối với các Dự án CNTT trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến tham gia của các chuyên gia CNTT để triển khai có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn./.