Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh; các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo những nét nổi bật về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh 9 tháng đầu năm 2017, ước thực hiện năm 2017 và một số đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định và có bước phát triển, tạo đà để tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại năm 2017. UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ xem xét, điều chỉnh, sửa đổi một số cơ chế, chính sách trong Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Nghị định 56/2017/NĐ-CP… để phù hợp với thực tiễn.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Lãnh đạo TAND tỉnh báo cáo công tác Tòa án 9 tháng đầu năm 2017; những kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, TAND tối cao. Lãnh đạo Viện KSND tỉnh báo cáo tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 9 tháng đầu năm 2017;  những kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, Viện KSND tối cao. 

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng, tiếp thu các thông tin và những đề xuất, kiến nghị của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ngành thuộc khối tư pháp, của cử tri và nhân dân trong tỉnh, để chuyển tới Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới. Đồng chí khẳng định, 9 tháng đầu năm 2017, tỉnh ta thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong điều kiện có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là tình hình KTXH có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải…  chính trị được giữ vững, quốc phòng – an ninh bảo đảm; từng ngành, từng lĩnh vực đều có sự chuyển biến rõ nét. Trong thành tích chung đó có sự vào cuộc, nỗ lực rất lớn của chính quyền, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong 9 tháng vừa qua, đồng chí đã chỉ ra tồn tại, yếu kém cần chấn chỉnh, khắc phục. Đồng chí cũng đề nghị các ngành thuộc khối tư pháp cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần thượng tôn pháp luật và tận tụy phục vụ nhân dân…/.