Đại hội Công đoàn cơ sở Viện dược liệu khóa XVI, nhi?

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện dược liệu khóa XVI, nhiệm kỳ 2017- 2022

CĐCS Viện Dược liệu tổ chức đại hội điểm công đoà

CĐCS Viện Dược liệu tổ chức đại hội điểm công đoàn bộ phận

Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình

Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế năm 2017

Danh mục các công trình nghiên cứu về Tam thất hoang và SâmVũ diệp

Danh mục các công trình nghiên cứu về Tam thất hoang và Sâm Vũ diệp có thể tra cứu ở Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu

Nần nghệ (Dioscorea collettii Hook.f.)

Nần nghệ (Dioscorea collettii Hook.f.)

Danh mục các công trình nghiên cứu về cây Sâm Việt Nam

Danh mục các công trình nghiên cứu về cây Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) có thể tra cứu ở Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu

Thông tin luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh...

Thông tin luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây gối hạc (Leea rubra Blume ex Spreng., họ Leeaceae) - NCS. Nguyễn Thị Phương

Viện Dược liệu xuất bản cuốn sách “Danh lục cây thuốc

Viện Dược liệu xuất bản cuốn sách "Danh lục cây thuốc Việt Nam"

Đại học Dược tuyển sinh đào tạo thạc sĩ tại Pháp

Đại học Dược tuyển sinh đào tạo thạc sĩ tại Pháp

Kết quả buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của N

Ngày 12/01/2017, Viện Dược liệu đã tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ Dược học cấp Viện của NCS. Nguyễn Trang Thúy với đề tài: “Nghiên cứu tác dụng và cơ chế chống viêm, giảm đau trên thực nghiệm của cây Chặc Chìu Tetracera Scandens (L) Merr.”, chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng. Mã số: 62.72.04.05.
Quảng cáo
ht strokend hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não

Recent Posts