Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trình bày Báo cáo Phương án đặt tên tuyến đường vành đai phía Tây, TP. Thanh Hóa và phương án đặt tên đường phố thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn. Mục đích của việc đặt tên các tuyến đường nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính. Tạo điều kiện thuận lợi, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương đất nước. Yêu cầu của việc đặt tên các tuyến đường là tên nhân vật sự kiện, địa danh phải mang tính tiêu biểu. Trong đó, ưu tiên những nhân vật lịch sử tiêu biểu gắn liền với quê hương, con người Thanh Hóa. 

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng lưu ý, việc đặt tên mới cho tuyến đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa nên để hoàn thiện xong tuyến đường và căn cứ vào tình hình thực tế trong ngân hàng tên đường của tỉnh và chiều dài tuyến đường để nghiên cứu đặt tên tuyến đường cho phù hợp với tầm quan trọng của tuyến đường hoặc lên phương án chia đôi tuyến đường thành 2 đoạn và đặt 2 tên. Đối với tên đường phố thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn; đồng chí nhấn mạnh việc đổi tên đường rất quan trọng vì ảnh hưởng đến hoạt động hành chính của bộ phận lớn người dân sinh sống khu vực này; việc lựa chọn đổi tên đường cần cân nhắc và có sự lựa chọn kỹ càng, mang tính bền vững. Vì vậy, đồng chí thống nhất với đề xuất của ngành Văn hóa, việc đổi tên đường phố thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn cũng như việc đặt tên các tuyến đường mới của thành phố Thanh Hóa như tuyến đường Voi, tuyến đại lộ Nam sông Mã, tuyến đường vành đai phía Tây… cần rà soát lại và lên phương án đặt tên phù hợp với tầm quan trọng của tuyến đường; báo cáo lại UBND tỉnh xem xét.

Tiếp đó, Hội nghị nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo nội dung nhiệm vụ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và nhiệm vụ lập điều chỉnh, mở rộng thị xã Bỉm Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Đối với nội dung nhiệm vụ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Mục tiêu của quy hoạch sẽ xây dựng TP. Thanh Hóa trở thành thành phố văn minh thế kỷ 21, có thương hiệu toàn cầu với cảm hứng từ văn minh đồng bằng sông Mã – văn hóa Đông Sơn. Đây sẽ là đô thị thịnh vượng, trung tâm dịch vụ thương mại, hạt nhân kết nối việc thực hiện 5 trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh là: Công nghiệp chế biến, chế tạo – Du lịch – Y tế – Nông nghiệp – Đầu tư hạ tầng cơ sở. Quy hoạch xây dựng đô thị TP. Thanh Hóa theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, tự lực phát triển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hội nhập kinh tế thế giới với nhiều biến động.

Đề án đưa ra 4 phương án điều chỉnh mở rộng TP. Thanh Hóa trong tương lai, gồm: Phương án 1 là TP. Thanh Hóa mở rộng toàn huyện Đông Sơn; Phương án 2 là TP. Thanh Hóa mở rộng toàn huyện Đông Sơn và huyện Hoằng Hóa; Phương án 3 là TP. Thanh Hóa mở rộng toàn huyện Đông Sơn và huyên Quảng Xương; Phương án 4 là TP. Thanh Hóa mở rộng toàn huyện Đông Sơn và huyện Thiệu Hóa.

Với nhiệm vụ lập điều chỉnh, mở rộng thị xã Bỉm Sơn; đơn vị tư vấn thiết kế cũng lên 3 phương án mở rộng, gồm: Phương án 1 là TP. Bỉm Sơn gồm toàn bộ thị xã Bỉm Sơn và toàn huyện Hà Trung; Phương án 2 là TP. Bỉm Sơn gồm toàn bộ thị xã Bỉm Sơn và 1 phần huyện Hà Trung, 1 phần huyện Thạch Thành; Phương án 3 là TP. Bỉm Sơn gồm toàn bộ thị xã Bỉm Sơn và 2 xã Hà Long, Hà Vinh của huyện Hà Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, nhiệm vụ lập điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung TP. Thanh Hóa rất quan trọng, sẽ mang tính chất định hướng phát triển lâu dài của tỉnh trong tương lai. Đồng chí đồng thuận với phương án 1 và lưu ý đơn vị tư vấn cần chọn thêm 1 phương án nữa để trình BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Trong 2 phương án này, đơn vị tư vấn cần chú trọng vào các mục tiêu xây dựng thành phố theo hướng công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao nhưng vẫn giữ được các nét văn hóa, lịch sử và bản sắc tỉnh Thanh. Với nhiệm vụ lập điều chỉnh, mở rộng thị xã Bỉm Sơn; đồng chí đồng thuận với phương án 1; giao Sở Nội vụ và các ngành liên quan nghiên cứu các thủ tục khi sát nhập, tham mưu UBND tỉnh trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, sau khi nghe các ngành kiến nghị, đề xuất khó khăn về tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế, công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 và kế hoạch biên chế năm 2018 của tỉnh. Chủ tịch UBND Nguyễn Đình Xứng tỉnh thống nhất với cách tính của Sở Nội vụ. Đồng thời, nhấn mạnh: từ nay đến năm 2021, trừ huyện Tĩnh Gia và TP. Thanh Hóa không tăng chỉ tiêu biên chế cho bất cứ địa phương nào. Đối với cấp sở, ngành thực hiện theo tinh thần chung là không tăng thêm biên chế; nhưng cũng không cứng nhắc áp dụng đồng loạt, mà có lộ trình đến năm 2020; Sở Nội vụ phải xây dựng kế hoạch cụ thể về việc giảm biên chế với các sở, ngành. Riêng đối với ngành Giáo dục và Y tế, trong thời gian này đảm bảo tính ổn định về mặt nhân sự; các huyện, thị, thành phố, đơn vị công lập phải xây dựng phương án bố trí, điều chuyển, thực hiện giảm biên chế bảo đảm có số biên chế  thực hiện bằng hoặc thấp hơn so với biên chế được giao.