Xã Nga Thắng có diện tích: 6,99 km². Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, xã Nga Thắng có dân số 4.200 người.

Xã Nga Thắng nằm ở phía bắc huyện Nga Sơn. Địa giới hành chính như sau:

 • Phía đông giáp xã Nga Văn, huyện Nga Sơn;
 • Phía nam giáp các xã Nga Nhân và Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn;
 • Phía tây giáp các xã Hà Hải và Hà Châu, huyện Hà Trung;
 • Phía bắc giáp xã Ba Đình, huyện Nga Sơn.
ủy ban nhân dân xã nga thắng
Hình Ảnh: ủy ban nhân dân xã nga thắng

Hành chính

Năm 1977, huyện Nga Sơn sáp nhập với huyện Hà Trung thành huyện Trung Sơn, xã Nga Thắng thuộc huyện Trung Sơn. Năm 1982 huyện Trung Sơn chia tách thành hai huyện như cũ, xã Nga Thắng lại thuộc huyện Nga Sơn.

Xã Nga Thắng ngày nay gồm các làng (thôn):

STT Tên thôn/xóm/ấp/khu phố Mã bưu chính

 1. Thôn 1 443981
 2. Thôn 2 443982
 3. Thôn 3 443983
 4. Thôn 4 443984
 5. Thôn 5 443985
 6. Thôn 6 443986
 7. Thôn 7 443987
 8. Thôn 8 443988