Ngày 7 tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai Phương án sản xuất vụ xuân năm 2018 và kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017-2018. Dự hội nghị có đồng chí Thịnh Văn Huyên- Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Huy- Trưởng phòng Nông nghiệp&NT; Trưởng trạm Khuyến nông; Trạm Bảo vệ Thực vật; Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi; ngân hàng Nông nghiệp & PTN; Trưởng các đoàn thể cấp huyện và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc HTX Nông nghiệp, cán bộ công chức nông nghiệp của 27 xã, thị trấn.
xã nga thái

Năm 2017, toàn huyện gieo trồng được 7.218,8 ha (đạt 98,8 kế hoạch, bằng 99% so cùng kỳ, sản lượng cây lương thực có hạt đạt 28.795 tấn bằng 99,5% kế hoạch và bằng 99,7% so cùng kỳ, tổng giá trị sản phẩm đạt 302.562 triệu đồng và bằng 103% cùng kỳ. Trong đó, diện tích lúa 4123 ha (99% kế hoạch) đạt sản lượng 27.018 tấn đạt 99,7% kế hoạch và bằng 99,5% so cùng kỳ. Diện tích cói 808,7 ha đạt sản lượng 6.227 tấn đạt 112,5% kế hoạch và bằng 98,6% so cùng kỳ.

Về công tác cung ứng giống, Trạm Khuyến nông phối hợp với các xã, thị trấn đáp ứng 25% số lượng so với diện tích toàn huyện; vụ Xuân năm 2017 chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ đưa các giống lúa lai như VT404, Nghi Hương 2308, Quốc tế 1 và các giống lúa thuần có tiềm năng và chất lượng như Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, Hương biển 3. Nét nổi bật trong vụ Xuân năm 2017 đã chuyển đổi từ diện tích đất trồng lạc kém hiệu quả sang trồng cây dưa hấu đạt 41,6 ha, năng xuất 29 tấn/ha; cây khoai tây 63,73 ha, năng xuất 23 tấn/ha nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích.

Triển khai sản xuất vụ xuân năm 2018, toàn huyện phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 7.232 ha, bằng 100,2% CK, sản lượng lương thực cây có hạt 28.757 tấn và tổng giá trị sản phẩm đạt 321.320 triệu đồng bằng 106,2% cùng kỳ. Trong đó diện tích lúa 4.121,5 ha, về cơ cấu giống lúa tại các xã đồng biển và vùng đồng chiêm chiếm 40% diện tích cấy lúa lai và 60% lúa thuần chất lượng, tại các xã vùng đồng màu bố trí 30% lúa lai và 70% diện tích lúa thuần, kiên quyết không để nông dân sử dụng giống lúa BC15 vào sản xuất vụ xuân …. Về thời vụ gieo cấy, đối với giống lúa lai gieo mạ từ ngày 30/12/2017 đến 05/01/2018, thời gian cấy từ 20/1 đến 25/01/2018; giống lúa thuần gieo mạ từ 05-10/01/2018, cấy 25-30/01/2018. Đối với cây màu, thời gian gieo trồng từ 05/1 đến 30/3/2018.

Chỉ đạo và phát động nhân dân tổ chức diệt chuột và bắt óc bươu vàng đồng loạt trên địa bàn toàn huyện. Kiểm tra, rà soát toàn bộ các hệ thống kênh tưới, kênh tiêu, tổ chức nạo vét làm thủy lợi mùa khô để phục vụ sản xuất.

Để sản xuất vụ xuân năm 2018 đạt kết quả, UBND huyện Nga Sơn đề nghị các xã, thị trấn, HTX nông nghiệp tích cực tuyên truyền, vận động bà con gieo cấy theo đúng khung lịch thời vụ; thực hiện các biện pháp thâm canh, phòng chống dịch bệnh đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; cung ứng giống, vật tư phục vụ sản xuất; làm tốt công tác thủy lợi nội đồng đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất đã đề ra./.