Xác định tầm quan trọng của công tác Thi hành án dân sự (THADS) trong hoạt động tư pháp, Ban chỉ đạo THADS huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật THADS và các văn bản pháp luật có liên quan; các chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo THADS huyện. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật.

Chi cục Thi hành án huyện Nga Sơn

Ban chỉ đạo THADS huyện đã yêu cầu các ban, ngành có liên quan tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ cho công tác THADS; kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp tổ chức THADS. Xây dựng và tổ chức ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn huyện. Trong đó, Chi cục THADS huyện tích cực phối hợp với Công an huyện thực hiện việc giao vật chứng các vụ án hình sự, bảo vệ cưỡng chế THADS; phối hợp với ngân hàng, tổ chức tín dụng, Phòng TN và MT để xác minh tài sản, tài khoản của người phải THADS, phúc đáp kịp thời những đề nghị của cơ quan THADS về việc xác minh tài sản là quyền sở hữu, sử dụng tài sản của đương sự và các đề nghị khác. Phối hợp với TAND, Viện KSND huyện xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án và bàn biện pháp giải quyết các vụ việc THADS có khó khăn, phức tạp như: Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật; sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị theo yêu cầu của cơ quan THADS; hướng dẫn và tạo điều kiện cho bị cáo hoặc gia đình bị cáo đến cơ quan THADS tự nguyện nộp tiền, tài sản, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra… Ngoài ra, Chi cục THADS huyện thường xuyên phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn vận động, thuyết phục người phải thi hành án là hội viên hoặc là thân nhân của cán bộ, hội viên tự nguyện thi hành bản án. Bên cạnh đó, đối với những vụ án phức tạp, Ban chỉ đạo đã yêu cầu Chi cục THADS huyện nắm rõ tình hình vụ việc, báo cáo với Ban chỉ đạo để tổ chức họp bàn tìm hướng giải quyết nhằm hạn chế thấp nhất việc tổ chức cưỡng chế. Do đó, nhiều vụ, việc thi hành án lớn, phức tạp đã được kịp thời giải quyết dứt điểm, không phải tổ chức cưỡng chế, góp phần nâng cao chất lượng và tỷ lệ giải quyết án và phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đối với những vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, Ban chỉ đạo THADS huyện trực tiếp chỉ đạo các ngành thành viên thực hiện đảm bảo an toàn và không để xảy ra sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ. Cùng với sự vào cuộc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Chi cục THADS huyện cũng tập trung rà soát, phân loại án kịp thời, chính xác để có kế hoạch triển khai đối với từng loại vụ việc cụ thể. Đồng thời duy trì việc giao ban hằng tuần để các cán bộ, chấp hành viên Chi cục THADS huyện cập nhật thông tin, tiến độ công việc và kịp thời bàn bạc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến công tác thi hành án và an ninh trật tự của địa phương. Bên cạnh đó, Chi cục chỉ đạo chấp hành viên bám sát cơ sở tích cực tuyên truyền vận động, thuyết phục đương sự và thân nhân của đương sự thi hành nghĩa vụ thi hành án. Qua đó, nhiều trường hợp chây ỳ, không có tài sản hoặc đang chấp hành hình phạt tại các trại giam không có thu nhập đã được nhân thân của họ thi hành thay.

Với việc tăng cường những giải pháp tích cực, công tác THADS huyện đã có nhiều chuyển biến, các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành đúng pháp luật, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức và công dân. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết, giảm đáng kể việc THADS tồn đọng. Đầu năm 2017 đã thụ lý 5 vụ án hình sự, 12 bị cáo đã giải quyết 2 vụ, 2 bị cáo, Án dân sự thụ lý 7 vụ, đã giải quyết 3 vụ. Tổng số án phải thi hành là 202 vụ. Những kết quả đạt được trong công tác THADS thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện.
Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS, thời gian tới, Chi cục THADS huyện Nga Sơn cần tiếp tục triển khai, thực hiện các Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS. Tăng cường xác minh, rà soát phân loại án, tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án đặc biệt những án liên quan đến tín dụng ngân hàng; thực hiện các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án; rà soát, lập hồ sơ đề nghị Viện KSND và TAND huyện cùng cấp xét miễn, giảm thi hành án đối với các đối tượng đủ điều kiện xét miễn, giảm theo quy định. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng và các xã, thị trấn đôn đốc, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động người phải thi hành án và thân nhân của họ tự nguyện thi hành án và xác minh tài sản để phân loại án kịp thời chính xác, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao./.

Như Hải – Đài truyền thanh Nga Sơn