Sau 6 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến năm 2020 về đích NTM.

nga sơn

Đảng bộ huyện Nga Sơn đã đặt mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020 về đích NTM. Để thực hiện nghị quyết Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã có nhiều nỗ lực và giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Huyện đã đặt ra mục tiêu, lộ trình từng năm cho các xã, thôn về đích.

Các xã Nga Thái và Nga Liên là 2/6 xã đặt mục tiêu về đích NTM, cũng là xã vùng công giáo gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy các cấp ủy đảng, ban chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn nên xã Nga Thái chỉ còn cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đang đầu tư, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Bí thư Đảng ủy Vũ Thành Ly cho biết: Để nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, chúng tôi đang tích cực chuyển đổi mô hình sản xuất từ cây cói kém hiệu quả sang mô hình trang trại tổng hợp, chủ yếu là nuôi trồng thủy, hải sản và gia cầm. Hiện xã có 39 trang trại so với phát triển cây cói thì thu nhập của người dân cao hơn nhiều. Theo đó xã cũng đã đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ được 100 ha và vận động được 45 lao động đi nước ngoài và 1.500 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn có mức lương ổn định.

 

Mô hình trồng bưởi diễn của gia đình anh Nguyễn Văn Hà thôn 4 xã Nga Liên.

Tại xã Nga Liên chúng tôi đến thăm gia đình Nguyễn Văn Hà thôn 4 có trang trại tổng hợp gần 1000 m2. Anh đang phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng và trồng bưởi Diễn. Anh đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng vào trang trại này từ nguồn vốn huy động và vay ngân hàng. Được biết xã Nga Liên cũng đã nỗ lực chuyển đổi được 16 ha từ cây cói kém hiệu quả sang trồng đào phai, nhiều hộ dân đã hưởng ứng tích cực mua đất của các hộ chuyển nhượng để mở rộng diện tích. Đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chưa đạt để kịp về đích.

Được biết Nga Sơn là 1 huyện vùng ven biển của tỉnh, có nhiều xã bãi ngang và vùng tôn giáo. Để phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM phải có 100% xã đạt chuẩn NTM. Huyện phải đạt 9 tiêu chí theo quy định. Hiện tại tiêu chí của huyện mới đạt 5/9, mới có ¼ số trường THPT đạt chuẩn. Bình quân toàn huyện đạt 15,31 tiêu chí, 9 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã phấn đấu năm 2017 về đích, những xã còn lại đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành. Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM cho các xã còn lại huyện đã ban hành quyết định hỗ trợ kích cầu cho các xã xây mới công sở, nhà văn hóa xã là 3,5 tỷ đồng, trạm y tế xã đạt chuẩn 1,8 tỷ đồng, trung tâm văn hóa thể thao xã 500 triệu đồng, thưởng cho mỗi xã đạt chuẩn NTM 100 triệu đồng, thôn đạt chuẩn NTM 100 triệu đồng…

Theo ông Mai Văn Hải – Bí thư Đảng bộ, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện: Huyện Nga Sơn thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp gắn với NTM, chú trọng nâng cao thu nhập, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng tiêu chí. Theo đó là việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên cơ sở đảm bảo nguồn vốn không để nợ phát sinh kéo dài. Đồng thời quan tâm xây dựng hệ thống chính trị. Đối với ban chỉ đạo của huyện phải tích cực bám cơ sở lựa chọn nội dung xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đây cũng là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền trong nhiệm vụ thực hiện chính trị đề ra…

Thúy Hòa