Với việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, những năm qua, phong trào “ Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy” huyện Nga Sơn đã phát huy được nhiều hiệu quả thiết thực. Từ chỗ xem công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát, người dân đã thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, qua đó ý thức chấp hành pháp luật về công tác PCCC của mỗi người dân trên địa bàn từng bước được nâng lên.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội, trên địa bàn Huyện nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, khó lường. Theo số liệu thống kê, trong năm 2016 trên địa bàn Huyện xảy ra 4 vụ cháy, 2 sự cố điện làm thiệt hại về tài sản khoảng hơn 1.7 tỷ đồng. Các vụ cháy xảy ra, trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt ở hiện trường nên lực lượng tại chỗ đã tích cực tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.

Trong các vụ cháy, lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy từ 50 – 60%. Điều đó cho thấy quần chúng nhân dân là một trong những lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quyết định trong công tác PCCC tại khu dân cư. Đây chính là lực lượng phát hiện, tiếp cận hiện trường đầu tiên khi có cháy xảy ra, tổ chức cứu chữa giai đoạn đầu và giảm thiểu những thiệt hại do cháy gây ra trong khả năng cho phép. Đến nay trên địa bàn Huyện có 234 đội PCCC ở cơ sở với 522 đội viên.
Xác định vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác PCCC, những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PCCC được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, có chiều sâu, từ đó vận động nhân dân góp sức người, sức của trong công tác PCCC. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phối hợp với Đài TT Huyện viết tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác PCCC. Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phối hợp với Công an Huyện, xã tổ chức 2 lớp huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC với 237 lượt người tham gia. Công tác huấn luyện PCCC được đặc biệt chú trọng tại các khu chợ, khu dân cư, các cơ sở gas, xăng dầu.
Cùng với đó, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn PCCC và xử lý vi phạm về an toàn PCCC. Trong năm đã kiểm tra công tác an toàn PCCC 353 lượt cơ sở, lập 353 biên bản kiểm tra, kiến nghị khắc phục 985 sơ hở thiếu sót về PCCC, đã phối hợp kiểm tra liên ngành 6 lượt cơ sở kiến nghị khắc phục 20 sơ hở thiếu sót về PCCC. Xử lý vi phạm hành chính 31 trường hợp vi phạm các quy dịnh về PCCC. Phạt tiền 32 triệu đồng.
Tăng cường triển khai, thực hiện đồng bộ công tác PCCC, tổ chức kiểm tra đối với hầu hết các cơ sở trọng điểm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC, quản lý chặt chẽ các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, góp phần kiềm chế, giảm số vụ và thiệt hại do cháy gây ra.
Có thể thấy phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” ngày càng được phát triển sâu rộng. Hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC được tăng cường, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân trong việc thực hiện công tác PCCC.
Hiện nay, trên địa bàn Huyện có 288 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Tại các cơ sở đã xây dựng các Đội PCCC, các thành viên được huấn luyện về nghiệp vụ PCCC một cách chuyên nghiệp. Lực lượng này hàng năm đều được kiện toàn, củng cố đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Các thành viên ở cơ sở đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo triển khai các biện pháp PCCC và tham gia chữa cháy hiệu quả khi có cháy xảy ra.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, trong thời gian tới công tác PCCC trên địa bàn Huyện cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, xây dựng phong trào, vận động nhân dân tham gia PCCC, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân./.

                                                                            Như Hải – Đài TT Nga Sơn