Tại Hội nghị, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (BQL KKTNS) và các khu công nghiệp đã báo cáo tình hình triển khai 10 dự án lớn tại KKTNS, gồm: Dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn; Dự án Nhà máy sản xuất dầu ăn và các sản phẩm chiết xuất từ dầu ăn; Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN số 1 và khu tập kết vật tư, thiết bị phục vụ các dựa án tại KKTNS, Thanh Hóa; Dự án hạ tầng KCN số 3 tại KKTNS; Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương; Dự án Central Resort; Dự án Khu dịch vụ công cộng Bắc núi Xước (hạng mục 400 căn hộ phục vụ chuyên gia Lọc hóa dầu); Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa; Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái BID; Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Lam Sơn – Sao Vàng.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Nhìn chung đến nay các dự án trên đều thực hiện theo đúng kế hoạch, có 3 dự án, gồm: Dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn; Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN số 1 và khu tập kết vật tư, thiết bị phục vụ các dựa án tại KKTNS, Thanh Hóa; Dự án hạ tầng KCN số 3 tại KKTNS còn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Hai dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, nhưng có dấu hiệu của việc chậm trễ tiến độ của chủ đầu tư, gồm: Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái BID; Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Lam Sơn – Sao Vàng. Năm dự án còn lại đã triển khai các thủ tục cần thiết và không còn vướng mắc về công tác GPMB, gồm: Dự án Central Resort, Dự án Nhà máy sản xuất dầu ăn và các sản phẩm chiết xuất từ dầu ăn; Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương; Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa; Dự án Khu dịch vụ công cộng Bắc núi Xước.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc xúc tiến, triển khai hiện thực hóa các dự án trên tại KKTNS, góp phần đáng kể vào việc tăng trưởng kinh tế – xã hội địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, đối với các dự án còn vướng mắc do công tác GPMB, huyện Tĩnh Gia chủ động phối hợp với các ngành liên quan tiến hành làm tốt công tác tuyên truyền để người dân và chính quyền địa phương hiểu và đồng thuận; đồng thời đề nghị nhà đầu tư chuyển tiền để chi trả bồi thường, thực hiện các bước cần thiết tiến hành GPMB theo đúng trình tự của pháp luật, để dự án được thực hiện theo tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn phát biểu tại Hội nghị.

Với các dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, nhưng có dấu hiệu của việc chậm trễ tiến độ của chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn giao các sở, ngành, đơn vị liên quan có động thái tích cực đôn đốc các chủ đầu tư để tiến hành thực hiện dự án, như yêu cầu việc ký quỹ đầu tư hoặc ra thông báo đề nghị thu hồi dự án theo quy định… Nhất định không để xảy ra tình trạng dự án treo làm ảnh hưởng đến khí thế đầu tư xây dựng tại KKTNS.

Với các dự án còn lại, đồng chí đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục tập trung nhân, vật lực thực hiện theo tiến độ đề ra. Nếu có khó khăn, vướng mắc có thể báo cáo trực tiếp với đồng chí để có chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện tối đa về các thủ tục pháp lý cũng như cung ứng hạ tầng tối thiểu theo quy định của pháp luật cho các dự án được triển khai thuận lợi.