Đề án đô thị Lam Sơn – Sao Vàng và các xã phụ cận, huyện Thọ Xuân có 5 đơn vị hành chính, gồm: Thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, xã Xuân Lam, xã Thọ Xương, xã Xuân Bái và một phần diện tích các xã: Thọ Lâm, Xuân Phú, Xuân Thắng. Dự kiến quy hoạch đề án có diện tích gần 5.000 ha với tổng dân số trong khu vực là 60.351 người. Hiện nay, xét về 5 tiêu chí cơ bản để đạt chuẩn đô thị loại IV; (tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò và trình độ phát triển kinh tế – xã hội; tiêu chí 2: quy mô dân số; chiêu chí 3: mật độ dân số; tiêu chí 4: tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; tiêu chí 5: trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị) khu vực đô thị Lam Sơn – Sao Vàng và các xã phụ cận đã đạt 84,82 điểm/100 điểm.

Sơ đồ ranh giới đề án đô thị Lam Sơn – Sao Vàng và các xã phụ cận.

Trong tương lai, đây sẽ là đô thị nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, tuyến đường chiến lược phát triển vùng phía Tây của đất nước và một số tuyến đường trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngoài ra, việc quy hoạch đô thị Lam Sơn – Sao Vàng còn góp phần hình thành nên một trong bốn cụm kinh tế động lực của tỉnh, hỗ trợ cho sự phát triển chung cho TP. Thanh Hóa và Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn cùng lãnh đạo các ngành nghe báo cáo lập hồ sơ đề án đề nghị công nhận xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn đô thị loại V. Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Xuân Thiên là trung tâm tiểu vùng kinh tế phía Tây Nam của huyện Thọ Xuân, đảm nhận chức năng là đô thị kinh tế tiểu vùng cấp huyện với đặc thù thương mại dịch vụ, tính chất vùng quan trọng trong khu vực. Những năm gần đây, kinh tế xã Xuân Thiên đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ; một số lĩnh vực phát triển với những thành quả đáng khích lệ. Do đó, việc lập hồ sơ đề án đề nghị công nhận xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn đô thị loại V là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nguyện vọng phát triển kinh tế xã hội vùng.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh việc cần thiết phải nâng cấp khu đô thị Lam Sơn – Sao Vàng và các vùng phụ cận lên tầm đô thị loại IV; việc này sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế xã hội vùng và là động lực phát triển khu vực miền núi phía Tây của tỉnh. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các ngành cần chú trọng nguồn lực tập trung đầu tư cho khu vực đô thị này; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn yếu và thiếu. Sau khi được công nhận đã đạt chuẩn đô thị loại IV, đồng chí mong muốn địa phương cùng với tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư, phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng và nâng tầm các tiêu chí khác để đưa đô thị Lam Sơn – Sao Vàng đạt chuẩn đô thị loại II trong tương lai gần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn lưu ý, đơn vị tư vấn thiết kế cần tính toán cụ thể lại về hạ tầng giao thông trong đô thị, về các tiêu chí y tế chưa đạt chuẩn, các tiêu chí về các tuyến phố văn minh; đồng chí giao Sở Y tế phối hợp cùng địa phương xem xét hoàn thiện, nâng cấp bổ sung các tiêu chí vừa nói trên để đô thị Lam Sơn – Sao Vàng và các vùng phụ cận được đạt chuẩn trước khi đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Đối với báo cáo lập hồ sơ đề án đề nghị công nhận xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn đô thị loại V; đồng chí thống nhất về mặt chủ trương và yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu ý kiến các ngành hoàn thiện lại đề án, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt; để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ  Tỉnh ủy xem xét cùng với đề án công nhận đô thị Lam Sơn – Sao Vàng và các xã phụ cận, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn đô thị loại IV trong thời gian tới.