Đề án về cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2030 nhằm khuyến khích hỗ trợ cho nhà đầu tư xây dựng các trường mầm non ngoài công lập; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu giáo dục, chăm sóc trẻ ngày càng cao trong giai đoạn 2018 đến năm 2030; đồng thời giảm quá tải đối với các trường mầm non công lập, nhất là khu vực nông thôn, miền núi.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phạm vi, đối tượng áp dụng của đề án là trường mầm non tư thục được thành lập và đi vào hoạt động trong giai đoạn 2018 – 2020; đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non ngoài công lập. Cụ thể, đề án sẽ có 2 hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ lương cho cán bộ quản lý, giáo viên và hỗ trợ đóng bảo hiểm, công đoàn cho cán bộ quản lý, giáo viên. Về khu vực được thụ hưởng chính sách cũng được phân thành 4 khu vực, gồm: Các trường mầm non thuộc các xã miền núi; các trường mầm non thuộc các xã đồng bằng thuộc huyện, thị xã, thành phố và thị trấn miền núi; các trường mầm non thuộc thị trấn của các huyện đồng bằng và thị xã; các trường mầm non thuộc các phường của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu kết luận Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo đề án và ý kiến tham luận các ngành, đơn vị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ghi nhận các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã đóng góp cho đề án được hoàn thiện sát với tình hình thực tế. Đồng chí giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến và hoàn chỉnh lại đề án, báo cáo UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, về các gói hỗ trợ các trường mầm non ngoài công lập tại khu vực miền núi cần được xem xét nâng mức hỗ trợ thêm nữa để tích cực thu hút nhà đầu tư quan tâm, xã hội hóa giáo dục ở những khu vực này.