Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Liên Bộ Y tế-Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
Theo đó, giá khám bệnh Thông tư 14 quy định giá khám bệnh tối đa là 3.000 đồng/lần khám, sau khi tính toán, đề xuất mức thu cụ thể như sau: Bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I giá khám bệnh là 20.000 đồng/lượt; bệnh viện hạng II: 15.000 đồng; bệnh viện hạng III: 10.000 đồng; bệnh viện hạng IV, bệnh viện chưa được phân hạng, phòng khám đa khoa khu vực: 7.000 đồng và trạm y tế xã, phường, thị trấn: 5.000 đồng. Cùng đó, giá ngày giường bệnh cũng được điều chỉnh tăng lên.
Về giá các dịch vụ, kỹ thuật y tế tại Thông tư số 14 năm 1995 quy định khung giá của 352 dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, thủ thuật. Sau khi rà soát, liên bộ tiến hành điều chỉnh giá của 330 dịch vụ, trong đó bỏ 130 dịch vụ lạc hậu hiện nay các cơ sở y tế không còn triển khai và tăng giá 227 dịch vụ. Trong số này có 5 dịch vụ giảm so với mức tối đa tại Thông tư 14; 181/277 dịch vụ (chiếm 64%) có mức điều chỉnh dưới 5 lần và  94 dịch vụ (khoảng 34%) có mức điều chỉnh từ 5 lần trở lên.
 
Đợt điều chỉnh khung giá viện phí này Bộ Y tế cũng bổ sung giá của hơn 80 dịch vụ y tế do chưa có giá thu nhằm đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT.  Khung giá viện phí trên mới chỉ tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí trực tiếp cần thiết để thực hiện dịch vụ (thuốc, dịch truyền, máu, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, hóa chất; chi phí về điện, nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, khử khuẩn…). Các chi phí khấu hao tài sản cố định, tiền lương, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị có giá trị lớn chưa được tính vào mức giá này.
 
Việc tăng giá viện phí sẽ có lợi cho cả bệnh viện và người bệnh BHYT (mức giá mới sẽ được quỹ BHYT thanh toán), chấm dứt tình trạng “phụ phí”. Với mức giá cũ (đã quá lạc hậu), người bệnh phải tự bỏ tiền túi ra để bù vào phần chênh lệch giá. Trong khi đó, các bệnh viện có thêm nguồn thu để bù đắp chi phí vận hành, hoạt động, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Song song với việc tăng viện phí, BHXH VN cũng đề xuất tăng mức phí tham gia BHYT từ 4,5/tháng lương tối thiểu lên mức 5%/tháng lương tối thiểu để tránh tình trạng vỡ quỹ.
 
 Tải Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC