Đồng chí Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về Đề án phát triển Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, Khu CNTT tập trung được nghiên cứu xây dựng có tổng mức đầu tư 562 tỷ đồng, với các khu chức năng bảo đảm hạ tầng kỹ thuật CNTT cho việc cung cấp các dịch vụ hạ tầng cho các DN phát triển phần mềm và công nghệ số. Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2017-2020, trung tâm sẽ thu hút ít nhất 5 doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật vào Khu CNTT để cung cấp hạ tầng CNTT cho các doanh nghiệp tại trung tâm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khởi tạo, thu hút hơn 20 doanh nghiệp phần mềm/nội dung số hoạt động trong khu CNTT tập trung. Xây dựng hơn 20 sản phẩm phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT trọng điểm. Giai đoạn 2021-2030 sẽ mở rộng, liên kết phát triển các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới xuất khẩu lập trình viên. Xây dựng hơn 50 sản phẩm/dịch vụ nội dung có thương hiệu trong và ngoài tỉnh có doanh thu cao. Vị trí Khu CNTT tập trung được đề xuất tại Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định ý nghĩa quan trọng của đề án phát triển khu CNTT tập trung, trong đó trọng tâm là sản xuất phần mềm, nội dung số, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự án phát triển Khu CNTT tập trung. Trong đó, làm rõ hơn mục tiêu, lộ trình phát triển, đầu tư theo từng giai đoạn gắn với việc thu hút doanh nghiệp, nhân lực. Bên cạnh đó, cụ thể hơn việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng hạ tầng CNTT tại trung tâm. Sau khi hoàn chỉnh đề xuất dự án, đơn vị soạn thảo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày Đề án cơ chế chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non đến năm 2025. Từ năm 2011 đến nay, đã có 19 trường mầm non ngoài công lập được các tổ chức, cá nhân đầu tư tại trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên chủ yếu tập trung ở các thành phố, thị xã. Để thu hút các nguồn lực đầu tư vào các trường mầm non ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu và phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, dự thảo đề xuất các chính sách hỗ trợ cho cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, như: Hỗ trợ về mức lương cơ bản; chi phí bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên; hỗ trợ miền giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư cũng như một số chính sách đặc thù cho các trường mầm non ngoài công lập tại các khu vực miền núi, vùng khó khăn.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo Đề án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đóng góp ý kiến cụ thể vào nội dung Đề án.

Đồng chí Đào Vũ Việt – Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày Phương án rà soát quy hoạch xây dựng để thực hiện dự án nhà ở xã hội. Theo đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 7 dự án đang triển khai, 5 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư. Nếu toàn bộ các dự án đang triển khai hoàn thành đúng kế hoạch thì đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh sẽ có 6.185 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng gần 25.000 người. Theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa thì đến năm 2020, TP Thanh Hóa cần 12.300 căn hộ. Nếu không triển khai thêm dự án thì sẽ thiếu 6.115 căn hộ. Do vậy, Sở Xây dựng đề xuất 5 vị trí xây dựng nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 8,5 ha tại phường Quảng Thành, phường Đông Hải, phường Phú Sơn, xã Hoàng Long, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa. Các danh mục dự án khác sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong thời gian tới.

Sau khi nghe các ngành thảo luận, cho ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp thu các nội dung tại hội nghị để hoàn chỉnh đề án. Bên cạnh đó, thực hiện tăng cường quản lý chất lượng xây dựng, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy với các dự án đang triển khai xây dựng.

 Thường trực UBND tỉnh cũng đã thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung: Phương án di dời tháp phát sóng trên núi Cánh Tiên; Kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan thông tấn, báo chí giai đoạn 2018-2020; Đề án sắp xếp các trường THPT công lập hiện có đến năm 2025; đề xuất giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng vận tải thuyền nan tại các địa phương trong tỉnh; Phương án quy hoạch, thiết kế dự án mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng giai đoạn 2./.