Alkapton niệu: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị NGA THÁI

Phân tích chungBệnh alkapton niệu là gì?Bệnh alkapton niệu là một tình hình di truyền hiếm gặp xảy ra khi cơ thể bạn chẳng thể phát hành đủ...

Aldosterone: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị NGA THÁI

Tên kĩ thuật y tế: Xét nghiệm aldosteroneBộ phận thân thể /Mẫu thử: Máu, nước tiểu (24 giờ)Phân tích chungXét nghiệm aldosterone là gì?Xét nghiệm này được dùng để đo nồng độ...

Aldolase: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị NGA THÁI

Tên kĩ thuật y tế: Xét nghiệm aldolaseBộ phận cơ thể /Mẫu thử: máuPhân tích chungXét nghiệm aldolase là gì?Xét nghiệm đo nồng độ enzyme aldolase hữu ích nhất trong việc tìm...

Alanine aminotransferase (ALT/GPT): Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị NGA THÁI

Tên kĩ thuật y tế: Xét nghiệm alanine aminotransferase (ALT hay ALAT hay GPT hay SGPT)Bộ phận thân thể /Mẫu thử: máuNhận định thêmXét nghiệm ALT/GPT là gì?Xét nghiệm ALT/GPT là xét nghiệm...

Agglutinins lạnh: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị NGA THÁI

Tên khoa học y tế: Xét nghiệm agglutinins lạnhBộ phận cơ thể /mẫu thử: MáuĐánh giá chungXét nghiệm agglutinins lạnh là gì?Agglutinins lạnh là kháng thể (thường là IgM) kháng hồng huyết cầu...

Agglutinins (yếu tố gây ngưng kết) nóng: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị...

Tên kĩ thuật y tế: Xét nghiệm agglutinins (yếu tố gây ngưng kết) nóngBộ phận cơ thể /Mẫu thử: máuPhân tích chungXét nghiệm agglutinins (yếu tố gây ngưng kết) nóng là...

Liên quan