Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06 – CT/TW với vai trò chủ đạo của ngành y tế, sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là tuyến cơ sở đã đạt được những thành tựu lớn.
Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã sớm chỉ  đạo các vụ, cục chức năng xây dựng, ban hành và triển khai Quyết định về “chuẩn quốc gia y tế xã”. Nhiều chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đã được triển khai rộng khắp và đạt hiệu quả đáng khích lệ, như tiêm chủng mở rộng, phòng chống lao, sốt rét, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em, phòng chống các dịch bệnh… Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu đã được cung cấp đến mọi người dân, kể cả khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe tại cộng đồng đã và đang thu hút người dân vào cuộc tích cực và chủ động hơn.
Do đó trong 10 năm qua, nhiều dịch bệnh nguy hiểm  đã được khống chế và đẩy lùi. Các chỉ  số sức khỏe của người dân đã được cải thiện đáng kể, tuổi thọ trung bình của người dân đã tăng lên 71,3 tuổi năm 2002 lên 73 tuổi năm 2011, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã tính đến năm 2010 đã đạt trên 80%.
Trên 90% thôn, bản và 100% xã đã có cán bộ y tế xã hoạt động; tính đến năm 2011, cả  nước có 55,9 triệu người tham gia BHYT trong đó có 14,1 triệu người nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng khó khăn đã được cấp thẻ BHYT chưa kể trẻ em dưới 6 tuổi và đối tượng được cấp thẻ BHYT khác.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  nhấn mạnh, có thể nói y tế cơ sở là nền tảng của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và là xương sống của nền y tế nước nhà. Chính vì vậy, ngày 22/1/2002, Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đã được ban hành.

Theo đồng chí Đinh Thế Huynh, sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, vẫn còn không ít những hạn chế, khó khăn vướng mắc như việc thể chế hóa những quan điểm của Đảng về y tế cơ sở thành các chính sách, đề án, dự án cụ thể còn diễn ra muộn và tiến độ thực hiện chậm, mô hình tổ chức hệ thống y tế  tuyến huyện không ổn định, gây khó khăn cho cơ sở. Do đó đề nghị Bộ Y tế và Bộ Nội vụ cần phối hợp tổng kết, đề xuất một vài mô hình y tế tuyến huyện phù hợp với vùng trên cả nước. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cần phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu đề xuất điều chỉnh chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ, nhân viên y tế cơ sở, nhất là y tế thôn, bản.
Cũng theo đồng chí Đinh Thế Huynh, mạng lưới y tế cơ sở là tuyến y tế gần dân nhất, bảo đảm cho người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội để người dân có cuộc sống hạnh phúc, thêm tin tưởng, gắn bó với Đảng và Nhà nước ta.
Trong thời gian tới, để tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tốt hơn nữa, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế và các cơ sở y tế địa phương phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tuyên giáo các cấp tập trung chỉ đạo việc tổng kết 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị 06 – CT/TW một cách nghiêm túc và tiến hành từ cấp cơ sở để tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, trong đó làm rõ vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của các tổ chức chính trị – xã hội đối với việc củng cổ và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở theo tinh thần chỉ thị 06-CT/TW; Đồng thời nghiên cứu và đề xuất mô hình tổ chức mạng lưới y tế cơ sở theo tinh thần: Tập trung tăng cường và phát huy hiệu quả nguồn lực, phân cấp quản lý trên cơ sở quyền thực thi, tạo động lực khuyến khích và thu hút cán bộ công tác tại tuyến y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng xã và có cơ chế luân chuyển cán bộ y tế cơ sở lên tuyến trên, trực tiếp là tuyến huyện.
Tăng cường tính chủ động của các tổ chức xã hội và người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại tuyến cơ sở. Ngày càng tạo nhiều cơ hội cho người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.
Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chỉ đạo Bộ Y tế tăng cường giáo dục y nghiệp, y đức cho cán bộ y tế cơ sở gắn liền với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 

Tải Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 22/1/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng