Ngày 20/12/2011, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001- 2010 và triển khai Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Trung tâm trực thuộc Bộ Y tế; đại diện một số cơ quan, ban, ngành trung ương tại Hà Nội và các tổ chức quốc tế WHO, UNICEF, UNFPA; lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

 
TS. Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính (Bộ Y tế) trình bày báo cáo về 10 năm thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020. Việc thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã đã nhận được sự quan tâm của Đảng và chính quyền các địa phương trong cả nước. Tất cả các địa phương đều đưa các tiêu chí của Chuẩn Quốc gia về y tế xã vào trong các Nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ các cấp, trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của chính quyền, giúp cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã đạt hiệu quả hơn. Nhờ thực hiện tốt Chuẩn Quốc gia mà nguồn lực cho y tế cơ sở được nâng cao, tạo bước đột phá trong huy động đầu tư cho y tế xã. Các địa phương đã sử dụng hợp lý ngân sách Nhà nước với nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, viện trợ nước ngoài giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã. Trạm Y tế được cung cấp thêm các trang thiết bị y tế, cán bộ, bác sỹ được liên tục tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Chuẩn Quốc gia được triển khai tốt tại cơ sở giúp người dân tin tưởng và đến khám, chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế giúp giảm tải bệnh viện tuyến trên đồng thời giảm chi phí y tế cho người dân.

Tại Hội nghị, Vụ Kế hoạch- Tài chính cũng đã giới thiệu Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020. Bộ Tiêu chí được phát triển dựa trên Chuẩn giai đoạn 2001- 2010, với yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ, đòi hỏi các địa phương phấn đấu, tiếp tục tăng đầu tư cho y tế xã. Điểm mới của Bộ tiêu chí là yêu cầu sự tham gia tích cực, chủ động hơn của ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong hoạt động y tế cơ sở. Các tiêu chuẩn được đưa ra phù hợp với quy định mới được ban hành, đồng thời khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện Chuẩn giai đoạn 2001- 2010. Bộ Tiêu chí cũng tập trung đánh giá các chỉ số cơ bản liên quan đến số lượng và chất lượng dịch vụ y tế toàn diện của xã đồng thời có xét đến sự khác biệt giữa các địa phương, vùng sinh thái, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ở xã.
 
 Tải Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020
 Tải Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020