Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án: Lê Thị Thìn; Phạm Đăng Quyền; Ngô Văn Tuấn và các Uỷ viên Ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Với mục tiêu đầu tư hạ tầng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới trong quản lý và giảng dạy tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất dự án “Xây dựng thí điểm trường học thông minh ngành GD&ĐT Thanh Hóa” với các  nội dung: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho các trường chọn làm điểm, xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý tập trung tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đầu tư phòng học tiên tiến, phòng tin học, ngoại ngữ và thi trắc nghiệm, phòng học bộ môn và hệ thống thư viện điện tử cho 10 trường thuộc khối Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố Thanh Hoá.

Trường Đại học Hồng Đức đề xuất dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng cáp quang tốc độ cao kết nối toàn bộ các giảng đường và nhà điều hành, trang thiết bị, phòng thí nghiệm về công nghệ thông tin, phòng máy chủ trung tâm theo chuẩn của một trung tâm dữ liệu để đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng và khai thác tài nguyên trong hệ thống của sinh viên và giảng viên; trang bị các thiết bị và công cụ dạy học thông minh, các phần mềm phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên cho một số ngành nghề đặc thù nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đào tạo sinh viên tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục phải nghiên cứu kỹ quy trình dạy và học để làm cơ sở xây dựng Đề án trường học thông minh đảm bảo mang tính hiệu quả cao; đây là chương trình lớn, đột phá của ngành GĐ&ĐT do đó cần huy động sự tham gia của các chuyên gia ngành giáo dục phối hợp với các chuyên gia công nghệ thông tin. Ngoài ra, cần đánh giá kỹ hiện trạng các phần mềm, quy trình đào tạo hiện tại và tương lai, nguồn nhân lực CNTT tại các cơ sở giáo dục, từ đó có giải pháp về CNTT, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp. Về mục tiêu hướng tới, đồng chí yêu cầu cần xây dựng bộ tiêu chí về Trường học thông minh phù hợp với điều kiện học tập của tỉnh để có lộ trình đầu tư thích ứng. Về các nội dung đầu tư, đồng chí yêu cầu cần nghiên cứu, đánh giá kỹ sự cần thiết đầu tư các hạng mục: Phòng thư viện điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu, phòng lab. Về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm, đồng chí yêu cầu cần bám sát quy trình dạy và học, từ đó xác định xây dựng những phần mềm gì, phương án khởi tạo kho cơ sở dữ liệu. Đồng thời, cần bổ sung kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ; xây dựng quy chế vận hành hệ thống CNTT của ngành giáo dục. Về Đề án của Trường Đại học Hồng Đức, đồng chí yêu cầu bổ sung danh mục các phần mềm cần xây dựng để quản lý, đào tạo của nhà trường. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo tại hội nghị để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao./.