Đường giao thông nông thôn xóm 7, xã Nga Thái được kiên cố hóa phục vụ xây dựng nông thôn mới.

(THO) – Nga Thái (Nga Sơn) có khoảng 75% dân số là đồng bào công giáo. Phát huy tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo” gắn với xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bà con vùng giáo ở đây đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ngay từ khi mới triển khai thực hiện.

Năm 2012, xã mới đạt 9/19 tiêu chí; triển khai XDNTM, Nga Thái đã thành lập ban chỉ đạo XDNTM cấp xã, thôn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đồng thời, phát huy vai trò của các linh mục, chức sắc công giáo trong xã tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là giáo dân tham gia XDNTM. Nhờ đó, nhiều hộ dân trong xã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình để đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường giao thông. Ngoài ra, xã phát động các phong trào thi đua gắn với việc triển khai thực hiện các tiêu chí NTM.

Để nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện huy động các nguồn lực XDNTM, xã đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi đất cói kém hiệu quả kinh tế sang phát triển kinh tế trang trại. Bên cạnh đó, xã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã đạt bình quân 16%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,26%. Hệ thống chính trị – xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội bảo đảm.

Với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, sau 5 năm triển khai XDNTM, diện mạo nông thôn xã Nga Thái đã có nhiều đổi thay. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân dần được nâng lên, xã có điều kiện huy động các nguồn lực XDNTM, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. 5 năm qua, xã đã huy động được 148 tỷ 560 triệu đồng XDNTM, trong đó nhân dân đóng góp 114 tỷ 560 triệu đồng. Với nguồn vốn huy động, xã đã đầu tư xây dựng đường trục liên xã nhựa hóa 1,5 km, đường liên thôn bê tông hóa 8,5 km; đường thôn, xóm 14,1 km; giao thông nội đồng bê tông hóa 20,77 km; bê tông hóa kênh mương được 9,75 km. Xây mới 2 trạm bơm có công suất 5.000 m3/h, nâng cấp và xây mới 9 nhà văn hóa thôn, 3 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Đồng chí Vũ Thành Ly, Bí thư Đảng ủy xã Nga Thái, cho biết: Đến thời điểm này xã đã đạt được 19/19 tiêu chí, hiện xã đã hoàn thiện hồ sơ gửi các cấp thẩm định đạt chuẩn NTM. Để có được kết quả như ngày hôm nay, trong quá trình XDNTM, xã thực hiện theo phương châm tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau; tập trung xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, vừa làm, vừa điều chỉnh, vừa rút kinh nghiệm. Điều quan trọng là làm cho từng người dân, cộng đồng dân cư nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện XDNTM. Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện công khai, minh bạch để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”.

Bài và ảnh: Tiến Đông