Nga Thái là xã thuần nông, dân số ở đây tập trung chủ yếu là bà con đồng bào công giáo. Trong những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Nga Thái đã được những kết quả quan trọng. Đến nay, nhiều công trình được xây mới, nâng cấp như: Trụ sở làm việc của UBND xã; trạm y tế; hệ thống trường, lớp học; đường thôn, kiên cố hóa mương thủy lợi… cùng với những cây trồng có giá trị cao, chăn nuôi phát triển khá, hết năm 2016 kinh tế – xã hội của địa phương tăng trưởng khá và đã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Khi được hỏi về những gì làm được quan trọng của Nga Thái trong xây dựng Nông thôn mới Ông Vũ Thành Ly – Bí thư đảng ủy xã phấn khởi cho biết: Thứ Nhất là về đời sống tinh thần của bà con được nâng cao, phát triển sản xuất của nhân dân có chuyển biến tốt; Thêm nữa, phúc lợi thôn, xóm cho đến xã được đầu tư và phục vụ trực tiếp cho người dân và đó là cái được cơ bản, Có thể nói bộ mặt nông thôn đã được thay da đổi thịt nhiều vì nhờ có Nông thôn mới.
Cũng theo ông Ly, khi bắt tay vào triển khai xây dựng NTM xuất phát điểm các tiêu chí là rất thấp, nhân dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ. Tuy đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành NTM nhưng về bảo hiểm y tế của nhân dân được nhà nước cấp là rất ít, chủ yếu là vận động nhân dân mua tự nguyện, nhưng vận động nhân dân mua tự nguyện rất là khó, vì hàng năm phải bỏ ra một khoản tiền mỗi một khẩu từ 1,5 – 2  triệu đồng, đến nay số người tham gia bảo hiểm y tế đã đạt được 70%. Mục tiêu của Nga Thái phấn đấu từ nay cho đến tháng 10/2017, bằng mọi biện pháp chúng tôi sẽ vận động bà con nhân dân tham gia và sẽ đạt được chỉ tiêu này. Về tiêu chí môi trường hiện nay chúng tôi đã đạt được những chỉ tiêu quan trọng, trong đó có trương trình nước sạch của người và việc thu gom rác thải sinh hoạt xã đã ký hợp đồng với công ty vệ sinh môi trường của huyện để thu gom vận chuyển, đặc biệt chất thải trong chăn nuôi hiện nay chúng tôi cũng tập trung quyết liệt vận động bà con sử dụng bình biogas và các đệm lót sinh học,  từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ hoàn thành.

Xác định mục tiêu cuối cùng trong xây dựng NTM là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vì thế, ngoài vận động các nguồn lực xây dựng đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm y tế, trường học, xã đặc biệt quan tâm đến chính sách phát triển kinh tế, giúp người dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư tu sửa, chỉnh trang, xây mới nhà ở, tường rào và các công trình phụ theo tinh thần kế hoạch 72 của huyện ủy, ước tính tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn xã vào khoảng 75 tỷ đồng. Cũng trong năm 2016 xã được huyện thẩm định và công nhận hoàn thành thêm 2 tiêu chí xây dựng NTM là tiêu chí hộ nghèo và cơ sở vật chất văn hóa, nâng tổng số tiêu chí lên 18/19 tiêu chí.

Từ nay cho đến cuối năm 2017, Nga Thái tiếp tục thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, Đảng viên và tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế toàn diện, xây dựng nông thôn mới từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Mục tiêu chính vẫn là tập trung chỉ đạo cán bộ và nhân dân trong xã hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các giải pháp trợ giúp người nghèo nhằm giảm nghèo bền vững. Tập trung chỉ đạo các chương trình quốc gia về y tế, công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe, công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Phát huy thành quả đạt được, xã Nga Thái  phấn đấu sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2017.

                                                                                         Quang Nam – Phú Thái