Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

trao tặng bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo một số huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Thị xã Bỉm Sơn có vị trí quan trọng về kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Thấy rõ những tiềm năng to lớn ấy, từ cuối những năm 60, Đảng và Chính phủ đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy xi măng có công suất lớn tầm cỡ khu vực Đông Nam Á tại đây. Cùng với việc xây dựng Nhà máy xi măng và sự hình thành một số công ty, xí nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, Bỉm Sơn ngày càng phát triển mạnh về quy mô dân số và kinh tế – xã hội. Do đó, ngày 29-6-1977, Chính phủ đã quyết định thành lập thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất, căn cứ tình hình tổ chức Đảng, ngày 7-11-1977, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Bỉm Sơn, tiền thân của Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn ngày nay.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy,

Chủ tịch HĐND thị xã Bỉm Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã triển khai, vận dụng sáng tạo đường lối của Trung ương, của tỉnh để đề ra những chủ trương, giải pháp, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực, khơi dậy sức sáng tạo trong nhân dân, lãnh đạo kinh tế – xã hội phát triển toàn diện. Từ năm 2010 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của thị xã đạt 14%. Lĩnh vực công nghiệp phát triển vượt bậc. Thị xã đã thu hút đầu tư nhiều dự án đầu tư có vốn lớn. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục của thị xã luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân thường xuyên được quan tâm, nếp sống văn minh đô thị được hình thành, công tác an sinh xã hội luôn thực hiện tốt, đời sống nhân dân thị xã không ngừng được cải thiện.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã đạt được trong 40 năm qua. Trong niềm phấn khởi và tự hào, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bỉm Sơn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng để xây dựng thị xã Bỉm Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch đô thị; khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động mọi nguồn lực để từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. Tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng, bảo đảm kiến trúc đô thị hiện đại. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng, trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng các ngành công nghiệp có lợi thế. Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút dự án đầu tư vào khu công nghiệp Bỉm Sơn. Tiếp tục nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, du lịch. Thực hiện chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về mảnh đất và con người Bỉm Sơn năng động, giàu lòng mến khách.

Tại lễ kỷ niệm, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, xây dựng Bỉm Sơn sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh".